ATAŞEHİR VETERİNER KLİNİĞİ - Ataşehir 7/24  Veteriner

Boğaz Muayenesi


Boğaz bölgesinin anatomik yapısı

Ağız boşluğu ; Dil,dişler,ağız içi yumuşak ve sert dokular,damak,dil ve yutak ön bölümünden oluşur.

Yutak             ; Geniz,gırtlak ve ağız boşluğunun alt bölümünü içerir.

Gırtlak           ; Epiglottis (üst kapakçık) ve ses tellerini içine alır.

Bademcik Problemleri,

En sık karşılaşılanı genellikle virüslerin neden olduğu bademcik iltihabıdır. Hafif ateş,boğaz ağrısı,lenf bezlerinde şişme ve burun akıntısı gibi küçük belirtiler görülür ve tedaviyi pek gerektirmez.  Bakteriyel  kökenli olanlar ise daha ağır seyreder ve ilaç tedavisini zorunlu kılar.

Farenjit (Boğaz İltihabı );

Bakteri ve virüslerin yutak bölgesinde oluşturduğu akut- kısa süreli iltihabi bir durumdur. Yutak ile birlikte bademcik dokusu da etkilenebilir  ve tonsillit olarak adlandırılır.Kronik farenjitin nedeni  ise kirli hava , kimyasal madde soluma v.b. alerjik etkenler  yada  doğuştan veya sonradan gelişen  burun kanalını daraltıp tıkanıklığa sebep olan durumlarda şekillenir.

Larenjit ;

Gırtlak bölgesinin iltihabına verilen isimdir.En çok şikayete konu edilen şey boğaz ağrısı ve ses kısıklığıdır.Genellikle bakteriler,virüsler,kimyasal tahriş ve mide asidine maruz kalma sonucu hastalık oluşur.

Yutma Problemleri;

Yutma 3 aşamadan şekillenir.

 1-Oral (ağız içi ),2-Farengeal (yutak bölümü),3- Özefageal (yemek borusu )

Bu bölümlere ait değişik problemler yutma işlemini etkileyecektir.

Oral bölüm; Ağız içi enfeksiyonlar,diş problemleri ve tükrük salgısının azalması

Farengeal  bölüm; Tümörler,nörolojik sorunlar (felç  gibi),kollajen doku problemleri

Özofageal bölüm; Kollajen doku sorunları (mega özofagus),tümörler

Bütün bu problemlerin tedavileride farklılık gösterir.

Boyun Bölgesinin Kitleleri;

Çene altında boyunun orta, alt veya yan kısmında büyüyerek fark edilen kitlelerin  detaylı muayenesi gerekir. Bunun için laboratuvar ve radyolojik tetkikler gerekir.

Genel olarak kronik enfeksiyona bağlı yada metastaz kaynaklıda olabilen iyi/kötü huylu tümörler sonucu büyüyen lenf bezleri ve orta hatta gelişen tiroit bezi kökenli kistler görülmekte olup  tedavide kitlenin cerrahi olarak tümüyle çıkarılması gerekir.

Tükürük Bezi Hastalıkları;

Klinik veteriner hekimliğinde ki pratik adı salya kistidir. Her iki kulak önünde (parotis ), çene ve dil altlarında büyük tükürük bezleri bulunur.Ağız içi ve yutak bölgesinde ise çok sayıda küçük tükürük bezi bulunur.Bu bezlerin tamamında ki sorunlar büyük tükürük bezlerine yansır.İltihap,taş ve iyi yada kötü huylu tümörler  nedeniyle bezlerde sorunlar yaşanır.

Muayene, radyolojik inceleme (kontrast madde yardımıyla  kanalların incelenmesi , ultrasonografi ), ince iğne aspirasyon biyopsisi ile patolojik ve laboratuar tetkiklerle teşhis konulur.

Etkene yönelik ilaç tedavisi ile iyileşme sağlanamıyorsa cerrahi olarak bezin çıkarılması gerekir. Büyük tükürük bezlerinin bir tanesinin tek taraflı çıkarılmasının zararı yoktur.

Ağız Kokusu (Halitosis );

Ağız kokusu dostlarımızla bir arada yaşarken rahatsızlık verebildiği gibi bazı ciddi hastalıkların habercisi de olabilir.

Nedenleri;

·  Diş ve diş eti problemleri

·  Ağız içi sorunları (Viral ve bakteriyal kökenli yangılar, tümörler, mantar )

·  Burun tıkanıklığıyla seyreden problemler

·  Solunum yolu hastalıkları

·  Metabolik hastalıklar (İmmun sistem, karaciğer, böbrek )

·  Mide bağırsak hastalıkları (Paraziter, gastrit, mega özefagus )