ATAŞEHİR VETERİNER KLİNİĞİ - Ataşehir 7/24  Veteriner

Hematolojik

 
 

 

IDEXX VetAutoread™ Hematology Analyzer

  

Laboratuar ünitemizde IDEXX LaserCyte Hemogram Cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz ile dostlarınızın tam kan sayımı kısa sürede yapılmaktadır. Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up, 
anestezi öncesi ve acil vakalarda tam kan sayımı teşhisi kesinleştirip tedaviyi yönlendirmede  büyük önem taşımaktadır.

 

 

HCT (Hematokrit)
 
 
RBC (Eritrositler)
  • Hematokrit ile beraber değerlendirilmelidir.
  • Güvenilir ölçümler güvenilir MCV ve MCHC ölçümlerine olanak verir.
HGB (Hemoglobin)
 
 
RETIC , %RETIC (Mutlak ve Yüzde Retikülosit)Retikülositler aneminin rejeneratif veya non-rejeneratif olarak karakterize edilmesinde esas ve altın standarttır.
 
MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi)
 
Belli aralıklarla tekrarlanan ölçümler hastalık evresinin ilerleme/gerileme sürecinin daha iyi izlenmesine olanak verir.
 
RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği)
  • Ölçüm amacı eritrositlerin boyutlarındaki değişkenliğin (anizositozis) değerlendirilmesidir.
  • Hastalığın ilerlemesi/gerilemesi takibinin daha iyi bir şekilde yapılmasını sağlar.
MCHC
(Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu)
 
 
MCH (Ortalama Eritrosit Hemoglobini)
 
 
PLT (Trombosit)LaserCyte® Hematoloji Analiz Cihazı yalnızca impedans teknolojisi kullanan analiz cihazlarına göre çok daha güvenilir trombosit sayısı sunar.
 
MPV, PDW, PCT (Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Genişliği, Trombosit Hemotokriti)Herhangi bir trombosit anomalisinin karakterizasyonunda kullanılır. (Örneğin periferal trombosit talebine karşılık kemik iliğinde oluşan yanıtın değerlendirilmesi)
 
WBC (Lökositler)
 
 
Monosit and Lenfositler (Mutlak ve Yüzde)
  • Özellikle makrofajların yangısal süreçte baskın olduğu İnflamatuvar hastalıkların tespitine yardımcı olur.
  • Monosit ve lenfositlerin ayrımlanması altta yatan glukokortikoid etkilerin (stress lökogram, steroid uygulaması, hiperadrenokortisizm) doğru bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlar.
Nötrofiller (Mutlak ve Yüzde)Bazı inflamatuvar hastalıkların tespit/takip edilmesi ve hastalık şiddetinin belirlenmesi için önemlidir.
 
Eozinofiller (Mutlak ve Yüzde)
  • Heartworm, pire dermatitisi, felin astım, allerjik gastroenteritis vb. sistemik hipersensitivitelerin tespiti için önemlidir.
  • ProCyte Dx Analiz Cihazı hem kedi hem de köpek eozinofillerini ölçer.
Bazofiller (Mutlak ve Yüzde)Sistemik hipersensitivitelerin ve akut allerjik reaksiyonların tespitine yardımcı olur.