ATAŞEHİR VETERİNER KLİNİĞİ - Ataşehir 7/24  Veteriner

Ultrason Doopler

Ultrasonografi

Ultrasonografi kulağın işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgaları yardımı ile görüntülerin elde edildiği bir yöntemdir. Vücut içerisine gönderilen bu ses dalgalarının bir kısmı organ veya dokular arasındaki ara yüzeylerden geri yansır, geriye yansıyan bu ses dalgalarından ultrasonografi görüntü oluşturulur. Bu işlem anlık ve çok hızlı oluştuğu için hareketli görüntüler elde edilir. Böylelikle iç organların durum ve hareketlerinin de mümkün olur.Renkli Doppler

Normal ultrasonografiye ek olarak damarların farklı renkte görüntülenmesi sağlanır. Ultrasonografinin dokuların iç yapısını görüntülemesi yanı sıra kan akımını gösterebildiği ikinci bir özelliği vardır. Doppler ultrasonografi dediğimiz bu özellik sayesinde kan akımının yönü, hızı ve debisi belirlenebilir. Damar darlığı, tıkanıklığı, pıhtı gelişimi gibi damar hastalıkları doppler ultrasonografi ile kolayca saptanabilir. Anjiografiden önce ve bazen anjiografi yerine kullanılabilecek non- invaziv bir yöntemdir.

Renkli doppler tekniğiyle damar tıkanıklıkları ve daralmaları tespit edilebildiği gibi damar içi kana ait hemodinamik ölçümler yapılarak bazı hastalıklar hakkında bilgi edinilir.

Doppler ultrasonografi yardımı ile tümöral kitlelerin damarsal özellikleri değerlendirilebilir. Memede fark edilen kitlenin radyolojik tetkiki sırasında damarsal özelliklerini bilmek kitlenin iyi huylu/kötü huylu ayırımında çok önemlidir. kitlenin kötü huylu yani meme kanseri olması durumunda damarlanmalar da artmıştır. Doppler ultrasonografi tek başına tanı koydurucu değildir, çünkü kanser dışı nedenlerle de bölgesel damarlanma artabilir. Bu gibi durumlarda sadece yol gösteci olarak değerledirme yapmak gerekir.

Her iki teknikte ses dalgaları kullanıldığı için herhangi bir zararlı yan etki yoktur.  Ekokardiyografi(EKO)

Renkli, üç boyutlu kalp ultrasonu uygulamasıdır. Ultrasonografi cihazı ile renkli olarak kalp boşluklarının incelenmesi sağlanır. Gelişen teknoloji ile cihazların daha modern hale gelmesi, hekimlere daha detaylı teşhis olanağını sağlamaktadır.

EKO Ne Zaman Çekilir ?

Renkli doppler ekokardiyografisi, kalp kapakçığı sorunu, kalp yetmezliği, doğuştan kalp problemi olan hayvanlarda mutlaka yapılması gerekli olan bir teşhis ve takip yöntemidir. Tıptaki başka hiç bir uygulama belirtilen bu hastalıklar hakkında daha detaylı br bilgi veremez. Bu nedenle hiçbir problemi olmayan, köpek ve kedilerimizde dahi EKO' nın rutin olarak uygulanmasında fayda vardır. Bu rutin uygulama sonucunda gizli olan kalp rahatsızlıkları tespit edilebilir.

Genelleme yapılması gerekirse 7 yaş üstü dostlarımızda rutin kontrollerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

EKO Sonucu Yapılan Uygulamalar

1) Kalp kapakçığı problemleri:


a) Mitral yetersizlik ve darlığı b) Aort yetersizliği ve darlığı c) Pulmoner yetersizlik ve darlığı
Hastalıkların derecesi ve seviyesine göre EKO ile erken teşhis şansını yakalayan hastalar, ilaç tedavisiyle kurtulabilir yada en azından yaşam süresi ve kalitesi yükseltilmiş olur.

2) Kalp yetmezliği:

Dostlarımız da orta ve ileri yaşlarda sık rastlanan, kalp kaslarının kasılma kusuru olan bu hastalığın zaman içinde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kalp boşluklarında ki değişimler, kalp içi basınç ve pıhtı (trombüs) araştırması yapılabilir., İlaç tedavisi ile hastanın hayatı uzatılır ve yaşam kalitesi arttırılmış olur. İleri safhada tedavisi zor veya tamamıyla mümkün olmayan kalp yetersizliği hastalığı ,erken dönem de EKO ile saptandığında kolaylıkla tedavi edilir.

3) Kalp krizi:

Ekokardiyografi (EKO) ile kalbi besleyen büyük damarların (Aort ve Pulmoner arter) açık veya kapalı olup olmadığı kolaylıkla saptanabilir. Büyük damarlardaki bulgulardan yola çıkarak küçük çaplı koroner anjiografi ile hastanın ilerde mutlak geçireceği kalp krizi önlenebilmektedir.