ATAŞEHİR VETERİNER KLİNİĞİ - Ataşehir 7/24  Veteriner

Köpeklerde Ehrlichia Hastalığı / Ehrlichiosis

VETERİNERLİK HİZMETLERİ
SPESİFİK HASTALIK TESTLERİ

Ehrlichiosis / Köpeklerde Ehrlichia Hastalığı

Köpeklerde Ehrlichia Hastalığı / Ehrlichiosis


Ehrlichiosis köpek ve insanlara keneler ile bulaşan ve kanın şekilli elementlerinin azalmasıyla karekterize riketsiyal bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Hastalığın etkeni Erlichia Canis adı verilen bir parazittir. Kanın yapısını bozarak, sistemik etki yapmak suretiyle tüm vücuda yayılarak zarar veren zoonoz bir hastalıktır.

BULAŞMA

Hastalık Rhipicephalus sanguineus adı verilen kahverengi kenelerle vektörel olarak yayılmaktadır. Enfekte kenenin salyasıyla ya da enfekte köpeklerden kan nakli yoluyla bulaşmanın gerçekleştiği bilinmektedir. Ilık tropikal iklimlerde hastalık yaygındır.

KLİNİK BULGULAR

Akut Devre; 8-20 günlük inkübasyon periyodunu takiben enfekte köpeklerde ateş, anoreksi (iştahsızlık), lenfadenopati, burun ve göz akıntısı, dispne (solunum güçlüğü) gözlemlenir. Bu dönemde çoğu köpek 7–10 gün içinde kendiliğinden iyileşebilir, bazılarında da 1-6 ay sonra tekrar enfeksiyon şekillenir.
Subklinik Devre; bu dönemde herhangi bir klinik bulgu gözlemlenmez.
Kronik Devre; kilo kaybı, iştahsızlık, mukoz membranlarda solgunluk, depresyon, retina, abdomen derisi ve birçok organda kanamalar, burun kanaması, pneumoni, böbrek hastalıkları, reprodükti sistem hastalıkları, artritis, meningoensefalitis gibi klinik belirtiler gözlemlenir.

TANI

Hastalığın teşhisinde mikroskobik, serolojik ve biyokimyasal yöntemlerden faydalanılır. Hastalıkta çeşitli biyokimyasal değişiklikler olmasına karşın kesin teşhis için yeterli değildir. Serolojik testlerden IFA, ELİSA ve WESTERN yöntemleri kullanılmasına rağmen IFAT teşhis için daha sağlıklı sonuçlar vermektedir.

TEDAVİ

Tedavide değişik gruptaki antibiyotikler erken tanının konmasından sonra kullanıldığında etkili olmuştur. Kronik dönemde ise tedavi süresi uzun olmasına rağmen kullanılan antibiyotiklerin etkili olduğu görülmüştür