ATAŞEHİR VETERİNER KLİNİĞİ - Ataşehir 7/24  Veteriner

Köpeklerde Kalp Kurdu Hastalığı / HW (Heartworm)

SPESİFİK HASTALIK TESTLERİ

HW (Heartworm) / Köpeklerde Kalp Kurdu Hastalığı

Köpeklerde Kalp Kurdu Hastalığı HW (Heartworm)


Hastalığa neden olan parazit Dirofilaria immitis’dir. Parazitin larva formu kanda, ergin formu ise kalp’de yaşar. 3–15 yaşlı, dişi, dışarıda yaşayan köpekler predispozedir. Ülkemizde pek sık görülen bir hastalık değildir. Bizim için önemi yurtdışından gelen köpekler veya kedilerle ülkemize taşınmasıdır. German Shephard, Englısh Pointer, Golden Retriever, Boxer duyarlı ırklardır.

BULAŞMA

Etken sivrisinekler tarafından taşınır. Hastalığı taşıyan sivrisinekler, köpeğinizi ısırdıkları anda, dirofilaria isimli parazitin larvalarını kas ve deri altı dokulara boşaltırlar. Bu larvalar yaklaşık 4-5 hafta sonra kan dolaşımına girerler. 3-4 ay sonunda da kalbe ulaşırlar ve gelişimlerini burada tamamlarlar. 3-4 ay içinde yumurtlamaya başlarlar ve bu yumurtalardan oluşan larvalar tekrar kan dolaşımına katılır. Bu paraziti taşıyan köpekleri ısıran sivrisinekler kandaki larvaları alır, kan emme esnasında bu paraziti taşımayan köpeklere naklederler. Parazitin yaşam döngüsü bu şekilde devam eder, fakat döngü uzun sürdüğü için semptomlar çok uzun süreler, hatta yıllar sonunda ortaya çıkar.

KLİNİK BULGULAR

Çoğu köpekte asemptomatik seyreder. Kuru öksürük, dispne (solunum güçlüğü), ekserzise dayanıksızlık, patalojik uyku hali ve çabuk yorulma, kilo kaybı ve ince kas yapısı, iştahsızlık, sağ ventriküler dilasyon, hipertrofi, sağ kalp yetmezliği belirtileri; karaciğerde büyüme, asites (karın boşluğunda sıvı toplanması ) gözlenir. İlerlemiş durumlarda ise depresyon hali, sarılık, bayılma nöbetleri ve taşikardi (kalp atım sayısının artışı ) ortaya çıkar.

TEDAVİ ve KORUNMA

Knott testi, immunodiagnostik testler (ELISA) ile kesin tanı konur. Teşhiste EKG’den de faydalanmaktadır. Sendrom oluşan sisteme yönelik sağaltım uygulanır. Tedavi, kalpte ergin parazitler oluşmadan önce yani kanda larvaların bulunduğu dönemde kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Semptomlardan herhangi birini gördüğünüzde, ihmal etmeden Veteriner Hekiminize danışmalı, gereken tetkik ve tedavileri uygulamakta vakit geçirmemelisiniz.