ATAŞEHİR VETERİNER KLİNİĞİ - Ataşehir 7/24  Veteriner

Köpeklerde Leishmania Hastalığı / Leishmaniasis

VETERİNERLİK HİZMETLERİ
SPESİFİK HASTALIK TESTLERİ

Leishmaniasis / Köpeklerde Leishmania Hastalığı


Hastalık phlebotomus türü keneler, tatarcık ve kum pireleri gibi kan emen sinekler ile bulaşmaktadır.

Kronik ve genellikle ölümcül seyreden leishmaniasis, insan, köpek ve rodentlerin protozoal bir hastalığıdır. Hastalığın insanlara geçen bir zoonoz hastalık olması sebebiyle önemi fazladır.

Leishmaniasis, kutanöz (deri) ve viseral (organ) olmak üzere iki formda seyreder. Köpeklerde hastalığı meydana getiren etkenler daha çok L. Canis ve L. Tropica’ dır. Hastalık kan emen sineklerin vasıtasıyla taşınır. Köpeklerde inkubasyon periyodu aylar ya da yıllar sürebilir.

Viseral leishmaniasis köpeklerde kronik kilo kaybı, iştahsızlık, periferal lenfadenopati, keratokonjuktivitis, kaslarda zayıflama ve güçsüzlük, aralıklı ateş ve anemi, hiperproteinemi hepatomegali ve splenomegali ile karakterize ilerleyici sistemik bir hastalıktır. Daha sonraları pıhtılaşma bozukluklarına bağlı olarak epistaksis, kronik renal bozukluklara, şiddetli ülserasyonlar gelişmesine ve nasal depigmentasyon oluşumuna neden olabilmektedir.

L. tropica ile infekte köpeklerde gözlenen kutanöz formda ise deride aylarca devam eden ağrılı ülser ve nodüller, pul pul dökülme, peri okuler alopesi ve kabuklarla karakterize dermatitis şeklinde lezyonlar görülür.

Teşhis; anemnez, klinik muayene, indirekt immunofluresan testi ve etkenin kemik iliği, dalak, lenf yumrusu yada deri biyopsisinde görülmesiyle konur.


Daha çok Viseral formu köpeklerde sık görülen bu paraziter hastalıkta tedavi süreci sıkıntılı ve zor olmasına rağmen zamanında müdahale ve uygun tedavi ile kurtarılan vakalar mevcuttur.